Free Basics ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ Internet.org ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Facebook ਰਾਹੀਂ Free Basics ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਜਾਬ ਪੋਸਟਿੰਗਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ Facebook ਵਰਗੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ

Internet.org ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰਹੋ

Facebook © 2017 Powered by WordPress.com VIP