Ang Aming Pamamaraan

Para ibahagi ang kaalaman sa internet at inspirasyon sa mundo, pinagtatagumpayan ng Internet.org ang mga isyu sa kakayahang maka-access, pagiging abot-kaya at kamalayan—sa pag-asang sa isang araw ay maikokonekta ang lahat.

Free Basics ng Facebook

Ang Free Basics ng Facebook ay nagbibigay sa mga tao ng libreng access sa mga pangunahing website – tulad ng balita, trabaho, mga pinost na trabaho, impormasyon sa kalusugan at edukasyon, at mga gamit sa pakikipag-ugnayan tulad ng Facebook.

Alamin Pa  Connectivity Lab

Ang Connectivity Lab sa Facebook ay bumubuo ng mga paraan para gawing abot-kaya ang access sa internet hangga’t maaari sa mga komunidad sa buong mundo. Sinisiyasat ng team ang iba’t ibang teknolohiya, kasama ang mga eroplano, satellite at laser na lumilipad nang mataas at tumatagal.

Alamin Pa  Express WiFi ng Facebook

Binibigyan namin ng kapangyarihan ang mga lokal na negosyante na magbigay ng mabilis at abot-kayang access sa internet sa kanilang mga bayan at nayon.

Alamin Pa  Iba pang Mga Proyekto

Hindi tumitigil dito ang aming trabaho – tingnan ang iba pang mga inisiyatiba na bahagi gn internet.org.

Alamin Pa