Nagtulungan ang Unilever at Internet.org para Maintindihan ang Mga Balakid sa Internet para Maka-access sa India

Nagsamang puwersa ang Unilever at Internet.org para mas maintindihan at matugunan ang mga balakid sa access sa internet sa milyun-milyong nasa probinsiya ng India.

Magkasama, magsasagawa ang Unilever at Internet.org ng malalim na pananaliksik para masuri ang mga hamong napapaloob sa paggamit ng internet sa mga probisiyang komunidad at gagamitin ang pananaliksik na ito para ipaalam ang pagbuo ng serye ng mga proyekto sa lupa.

Basahin pa ang tungkol sa aming pagtutulungan dito.

Higit pang mga post

Facebook © 2018 Powered by WordPress.com VIP