Ang Kalagayan ng Kakayahang Kumonekta ng Mundo

Kalagayan ng Kakayahang Kumonekta: Isang Ulat sa Pandaigdigang Access sa Internet, bagong pag-aaral ng Internet.org na nagsusuri sa kasalukuyang kalagayan ng kakayahang kumonekta ng mundo sa internet at sinusuring mabuti kung sino ang konektado, sino ang hindi at kung bakit.

Ang dokumento ay gumagamit ng umiiral na datos mula sa mga nangungunang mapagkukunan sa mundo tungkol sa kakayahang kumonekta at isinasama ang aming mga sariling natuklasan para masuri ang pagpasok ng internet at mga balakid para higit pang sumulong.

Sa maagang bahagi ng 2015, 3 bilyong tao ang magkakaroon ng access sa internet. Ito ay isang pambihirang pangyayari, ngunit nangangahulugan din ito na 40% lang ng populasyon ng mundo ang nakakonekta sa internet kaysa sa dati.

stateofconnectivity1

Ang walang koneksyon ay hindi pantay ang bilang na matatagpuan sa mga mahirap na bansa — 78% ng populasyon sa maunlad na bansa ang mayroong access sa internet kumpara sa 32% lamang sa umuunlad na mga ekonomiya.

Higt pa rito, bumabagal ang paggamit ng internet — Ang bilang ng pagdami ay bumaba para sa pang-apat na taon na sa 6.6% lamang sa 2014 (bumaba mula sa 14.7% noong 2010). Sa kasalukuyang mga bilang ng pagbaba, hindi ito aabot sa 4 na bilyong tao hanggang sa 2019.

Upang makakonekta sa internet ang buong mundo, kakailanganin nating ayusin ang tatlong balakid sa access: Imprastraktura, Pagiging abot-kaya at Kaugnayan.

Imprastraktura – Mahigit sa 90% ng populasyon ng mundo ay nakatira sa naabot ng mobile signal. Ang ibig sabihin nito ay kakailanganin nating tingnan ang mga isyu tulad ng pagiging abot-kaya at kamalayan upang maikonekta ang karamihan ng mga tao.

Pagiging abot-kaya – Sa buong mundo, ang buwan-buwang mga data plan na mayroong kapasidad na 250MB ay abot-kaya sa 50% ng populasyon. Ang pagbawas sa kapasidad nai to sa 100MB ay nakakatamo ng 80% pagiging abot-kaya at 20MB ay umaabot sa 90% ng pagiging abot-kaya. Ngunit sa mga lugar na tulad ng Sub-Saharan Africa kung saan 69% ng mga tao ay kumikita lang ng mas mababa sa $2 bawat araw, 53% ng populasyon ang maaaring makabayad para sa internet na mayroong kapasidad na 20MB, isang halaga na nagbibigay l ang ng 1-2 oras ng pagba-browse sa web sa isang buwan.

Kaugnayan – Karamihan ng mga tao ay walang koneksyon sa internet dahil hindi nila alam ang tungkol sa internet o kaya ay dahil mayroong limitadong nilalaman na may kaugnayan na nasa panguanhing wika nila. Para magbigay ng may kaugnayang nilalaman sa 80% ng mundo ay mangangailangan ng sapat na nilalaman na nasa 92 wika man lang.

stateofconnectivity2

Basahin ang buong ulat dito.

Higit pang mga post

Facebook © 2018 Powered by WordPress.com VIP