Isang Taon Sa: Libre at Pangunahing Mga Serbisyo ng Internet.org

Ngayong linggo ay isang taong anibersaryo ng pagpapakilala ng Internet.org app sa una nitong bansa, ang Zambia.

Sa mahigit 12 buwan ang nakalipas mahigpit kaming nakipagtulungan sa mahigit sa isang dosenang mobile operator sa 17 bansa para bigyan ng access ang mga tao sa mga may kaugnayang pangunahing serbisyo sa internet nang walang mga singil sa data, at ngayon available ang Internet.org sa mahigit isang bilyong tao.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa mga tao sa libre at pangunahing mga serbisyo sa pamamagitan ng Internet.org, ang aming layunin ay mas maraming tao ang magkaroon ng access sa internet at tulungan silang matuklasan ang halaga ng internet — at gumagana ito.

Ang Internet.org ay nagdadala ng mga bagong user sa mga mobile network sa karaniwan nang mahigit sa 50% mas mabilis pagkatapos ilunsad ang libre at pangunahing mga serbisyo, at mahigit sa kalahati ng mga taong nagkaroon ng access sa internet sa pamamagitan ng Internet.org ay nagbabayad ng data at ina-access ang internet sa loob ng unang 30 araw. Ipinapakita ng mga puntong ito na hindi lang isang matagumpay na tool ang Internet.org sa pagtulong na bigyan ng access sa internet ang mga tao, ngunit ito ay matagumpay sa pagpapakita sa mga tao ng halaga ng internet at pagtulong na mapabilis ang paggamit nito.

Habang papalapit kami sa pangalawang taon, kinuha namin ang lahat ng natutunan namin mula sa mahigpit na pakikipagtulungan sa aming mga partner at ngayon ay handa nang palawakin ang libre at pangunahing mga serbisyo ng Internet,org. Ginawa naming mas madali para sa sinumang mobile operator na paganahin ang Internet.org sa mga bagong bansa sa pamamagitan ng partner portal na may kasamang mga teknkal na tool at pinakamahusay na mga kasanayan, na nagpapahusay sa proseso para magbigay ng libre at pangunahing mga serbisyo sa hindi walang koneksyon. Ang bagong operator ay maaaring magsimula sa internet.org/operators.

Sa aming kamakailang pag-aanunsyo ng Internet.org Platform, pinadali rin namin para sa sinumang developer na gumawa ng mga serbisyo na isasama sa Internet.org. Ang layunin namin ay makipagtulungan sa maraming mobile operator at developer hangga’t maaari para ipaabot ang mga benepisyo ng kakayahang kumonekta sa malawak at lokal na mga komunidad sa mundo.

Sa nakaraang buwan, ang mga taong gumagamit ng Internet.org ay naka-access sa mga serbisyong pangkalusugan nang mahigit sa isang milyong beses, na nagpapakita sa tunay na layunin ng Internet.org — tumulong na gumawa ng epekto sa mga buhay ng mga tao.

Inaasahan naming makipagtulungan sa mas maraming mobile operator at mga developer para magdala ng access sa internet at may kaugnayang mga pangunahing serbisyo sa internet sa walang koneksyon.

Higit pang mga post

Facebook © 2018 Powered by WordPress.com VIP