Free Basics: Mga Maling Paniniwala at Mga Katotohanan

MALING PANINIWALA: Pinipili ng Facebook at ng mga telecom partner nito kung anong mga serbisyo ang ilalagay sa Free Basics

KATOTOHANAN: Noong una naming inilabas ang Internet.org, kasama rito ang limitadong bilang mga partner. Nagkaroon ng ilang lehitimong reklamo. Kaya nakinig kami at binuksan ang programa. Internet.org – tinatawag ngayong Free Basics – ay bukas sa sinumang developer at anumang application na tumutugon sa mga pangunahing teknikal na kinakailangan.

MALING PANINIWALA: Ang Facebook ay nakakakuha ng lahat ng data ng paggamit ng mga site na nasa Free Basics

KATOTOHANAN: Labis na siniseryoso ng Facebook ang pagkapribado at seguridad ng user. Ang Free Basics ay nakakatanggap at nag-i-store ng data sa impormasyon ng pag-navigate – ang domain o pangalan ng Third-Party na Serbisyo na na-access sa pamamagitan ng Free Basics, at ang dami ng data (hal. megabytes) na ginamit kapag ina-access o ginagamit ang serbisyong iyon – dahil kailangan nitong malaman kung anong traffic ang maaaring ihatid nang walang mga singil sa data. Hindi ini-store ng Facebook ang anumang personal na impormasyon sa pag-navigate mula sa serbisyo nang higit sa 90 araw. Hindi namin ibinabahagi sa aming mga content partner ang anumang impormasyon na personal na kumikilala at hindi hinihiling sa mga partner na iyon na magpadala sa Facebook ng naturang impormasyon tungkol sa kanilang mga user.

MALING PANINIWALA: Ang Free Basics ay gumagawa ng hindi patas na model ng access sa internet

KATOTOHANAN: Ang Free Basics ay idinisenyo para itaguyod ang internet access model na libre at hindi eksklusibo. Ang Free Basics Platform ay libre para sa mga mismong gumagamit nito. Libre rin ito para sa mga content partner (hal., ang mga serbisyo na nakikipagtulungan sa Free Basic); hindi hinihiling ng Facebook sa mga content partner na magbayad para maisama sa Free Basics. Ang Facebook o ang mga content partner nito ay hindi nagbabayad sa mga operator para sa data na kinokonsumo ng mga tao sa pamamagitan ng Free Basics. Panghuli, ang Free Basics ay hindi eksklusibo sa sinumang operator, at ang Facebook ay handang makipagtulungan sa sinumang operator na gustong magbigay ng mga libre at pangunahing serbisyo. Sa Pilipinas, Malawi, Bangladesh, Thailand at Mongolia, nakikipagtulungan na ang Facebook sa maraming operator sa iisang market.

MALING PANINIWALA: Pinipigilan ng Free Basics na maranasan ng mga tao ang buong internet at malamang na manatili sila sa Free Basics

KATOTOHANAN: Mayroon kaming kasabihan sa Facebook: nangingibabaw ang data sa mga argumento. At ipinapakita ng data mula sa programang ito na gumagana ito para buksan ang buong internet sa mga taong gumagamit ng Free Basics. 50% ng mga taong gumagamit ng Free Basics ay nagbabayad para sa data – at access sa internet sa labas ng mga libre at pangunahing serbisyo – sa loob ng 30 araw ng pag-online sa unang pagkakataon.

MALING PANINIWALA: Kapag umaalis ang mga tao sa Free Basics, hindi nila alam na nagbabayad na sila ngayon para sa internet

KATOTOHANAN: Kapag umaalis ang mga tao sa Free Basics, malinaw silang inaabisuhan na magkakaroon ng matatamong mga singil sa data.

MALING PANINIWALA: Ang pag-a-advertise sa Free Basics ay naka-target sa mga taong online na at sinusubukang hikayatin silang lumipat sa mga service provider

KATOTOHANAN: Ang pag-a-advertise para sa Free Basics ay nangyayari sa iba’t ibang demograpiko, kasama ang mga probinsiya kung saan hindi pa online ang mga tao. At saka, karaniwan sa India ang mga dual SIM kaya maaaring piliin ng mga tao na gumamit ng dalawang service provider.

MALING PANINIWALA: Ang Free Basics ay isang paraan para sa Facebook para kontrolin ang internet

KATOTOHANAN: Ang layunin ng Free Basics ay ipakilala sa mga tao ang halaga ng internet sa pamamagitan ng daan-daang mga libre at pangunahing serbisyo, nang higit sa Facebook. Ang pagbibigay sa mga tao ng isang listahan na nagtatampok ng isang mas malawak na pangkat ng mag serbisyo ay mahalaga para tulungan ang mga taong maranasan ang halaga ng iba pang mga serbisyo online, tulad ng impormasyon sa kalusugan ng mga babae at mga serbisyong pang-edukasyon. Ang mahalagang bahagi para sa mga developer na kalahok sa Free Basics ay hikayatin ang pag-explore ng buong internet.

MALING PANINIWALA: Ang Facebook ay pumapasok sa mga deal na malaki ang kita kasama ng kanilang mga telco partner

KATOTOHANAN: Walang perang ibinabayad sa Facebook, mga developer o mga telco. Ang Facebook ay hindi tumatanggap o nagbibigay ng anumang pera sa mga developer, mga telco o sinumang iba pa para sa kanilang paglahok sa Free Basics. Ang ginagastos lang na pera ay para itaguyod ang programa para malaman ng mga hindi konektado kung paano kumonekta.

MALING PANINIWALA: Ang Free Basics ay gumagawa ng patong-patong at hindi patas na mga interes par sa mga developer sa pamamagitan ng paggawa ng isang paghahambing ng pagprepresyo sa data ng consumer sa pagitan ng mga kumpanyang kasali at ng mga hindi kasali

KATOTOHANAN: Ang Free Basics ay isang application at website na tumutugon sa pagiging abot-kaya at kamalayan sa mga hamon sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga tao ng isang paraan para maranasan ang internet para sa unang pagkakataon nang walang mga singil sa data. Ang Free Basics Platform ay bukas sa sinumang developer at anumang application na tumutugon sa mga pangunahing teknikal na kinakailangan. Ang Facebook ay nagbibigay ng malawak na package ng mga tool para sa mga kumpanya para tumulong sa paglulunsad ng kanilang serbisyo – sa loob at labas ng Free Basics, at isinasagawa ang mga event ng developer sa buong daigdig para kumonekta at tulungan ang mga developer na ilunsad ang kanilang mga online na serbisyo.

MALING PANINIWALA: Ang Internet.org ay nabibigong matugunan ang mga hamon sa imprastraktura ng internet na mayroon ang India

KATOTOHANAN: Ang Internet.org ay isang insiyatibang pinangungunahan ng Facebook na nagsasama-sama sa mga lider ng teknolohiya, mga non-profit at mga lokal na komunidad para ikonekta ang dalawang ikatlo ng mundo na walang access sa internet. Tumutulong ito sa pag-alis sa ilang mga pangunahing balakid sa mga tao para magkaroon ng access sa internet – imprastraktura, pagiging abot-kaya at kamalayan. Ang mga katuwang ng Facebook at Internet.org ay magkasamang nagtutulungan sa isang serye ng mga praktikal na proyekto at mga eksperimento na idinisenyo para alisin ang mga balakid na ito:

  • Pagdagdag sa pagiging abot-kaya ng data at pagpapahintulot sa mga bagong modelo ng negosyo na bawasan ang mga balakid sa access at kakayahang kumonekta. Ito ang Free Basics. Sa India, mahigit sa 40% ng mga user na nag-online para sa unang pagkakataon gamit ang Free Basics ay nagbabayad para sa access sa buong internet sa loob ng 30 araw ng pagsali sa Free Basics. Sa mga taong sumali sa Free Basics, mayroong mahigit sa 8 beses ng mga taong nagbayad, at na gumagamit ng buong internet, kaysa sa mga piniling ipagpatuloy na gumamit lang ng Free Basics.
  • Pagpapalawak sa maaasahang access sa network sa mga komunidad na wala o limitado ang kakayahang kumonekta sa pamamagitan ng pagtuon sa mga proyekto ng R&D para sa imprastraktura. Ito ang aming Connectivity Lab, na nag-e-explore sa mga pangmatagalang solusyon para sa kakayahang kumonekta at bagong imprastraktura na makakatulong sa pagbawas sa ilang mga aktwal na balakid sa access, kasama ang mga satellite, laser at mga sistema sa himpapawid na hindi kinokontrol ng tao.
  • Pagbuo ng may kaugnayang nilalaman at mga serbisyo sa pamamagitan ng paggawa at pamamahala ng may kaugnayang digital na nilalaman na nasa lokal na wika at mga serbisyo na mahusay na gumaganap sa mga mas lumang device at network. Ito ang Internet.org Innovation Lab na gumagawa sa mga kondisyon ng network na karaniwang makikita sa mga merkado ng paglago, na nagbibigay sa mga developer ng isang kapaligiran para subukan at i-optimize ang kanilang mga application para sa mga bagong customer sa iba’t ibang rehiyon.
  • Inanunsyo rin namin kamakailan ang Express WiFi, isang programa na sinusubukan namin sa India na nagpapahintulot sa mga customer na bumili ng mabilis, maaasahan at abot-kayang mga data package para ma-access ang internet sa pamamagitan ng mga lokal na hotspot.

MALING PANINIWALA: Ang Free Basics ay hindi bukas, pampubliko at demokratiko

KATOTOHANAN: Ang Free Basics ay bukas sa sinumang developer at anumang application na tumutugon sa mga pangunahing teknikal na kinakailangan. Ang mga serbisyo ay nababagay sa Free Basics kung natutugunan ng mga ito ang dalawang pamantayan: (1) ang mga ito ay mayroong data na madaling gamitin (hal., ang mga serbisyong gumagamit ng VoIP, video, file transfer, o mga litrato na mas malaki sa 200 KB ay hindi nababagay), at (2) natutugunan ng mga ito ang mga teknikal na espesipikasyon na nakasaad sa teknikal na mga alituntunin. Ang Free Basics ay idinisenyo para itaguyod ang internet access model na libre at hindi eksklusibo. Ang Free Basics Platform ay libre para sa mga mismong gumagamit nito. Libre rin ito para sa mga content partner; hindi hinihiling ng Facebook sa mga content partner na magbayad para maisama sa Free Basics. Ang Facebook o ang mga content partner nito ay hindi nagbabayad sa mga operator para sa data na kinokonsumo ng mga tao sa pamamagitan ng Free Basics. Panghuli, ang Free Basics ay hindi eksklusibo sa sinumang operator, at ang Facebook ay handang makipagtulungan sa sinumang operator na gustong magbigay ng mga libre at pangunahing serbisyo. Sa Pilipinas, Malawi at Mongolia, nakikipagtulungan na ang Facebook sa maraming operator sa iisang market.

MALING PANINIWALA: Ang Free Basics ay binibigyan ang mga tao ng isang malabong pananaw tungkol sa internet at sa halip, ang Facebook ay dapat magtuon sa pagbibigay ng tulong na salapi para sa mga gastos sa data para sa buong internet

KATOTOHANAN: Para tulungang ikonekta ang dalawang-ikatlo ng mundo na walang access sa internet, nag-eeksperimento kami sa pagtulong sa mga operator na bumuo ng napapanatiling mga business model. Ang pagbuo, pagpapanatli at pagpapatakbo ng imprastraktura ng network ay mahal at gusto naming tulungan silang mapanatili at mapalago ang pamumuhunan na ito. Ang pagbibigay ng tulong na salapi para sa gastos sa data ay maaaring mapanganib at karaniwan ay pinapasama ang mga merkado, kung saan sa katagalan ay masama para sa mga user sa maraming antas. Ang aming layunin ay gumawa ng isang model na sumusuporta sa malawak at palaging nagbabagong mga internet market na may mga komunidad ng nagsusumikap na developer at isang kasaganaan ng lokal na nilalaman para magkaroon ng oportunidad ang mga tao na magamit ang malawak na hanay ng nilalaman at mga serbisyo. Ang Free Basics Platform ay binibigyan ang mga developer ng isang oportunidad na isama ang kanilang mga serbisyo sa Free Basics at bigyan ang mga tao ng pagpipilian sa mga serbisyo na gusto nilang gamitin.

MALING PANINIWALA: Ang Free Basics ay lumalabag sa mga prinsipyo ng kawalan ng kinikilingan sa net

KATOTOHANAN: Sinusuportahan ng Facebook ang kawalan ng kinikilingan sa net at nagsumikap sa buong mundo na matiyak na hindi maaaring maharangan o mahadlangan at para matiyak na ipinagbabawal ang pagkakaroon ng mabilis at mapanganib na sitwasyon. Hinahangad ng kawalan ng kinikilingan sa net na matiyak na hindi nililimitahan ng mga network operator ang access sa mga serbisyong gustong gamitin ng mga tao, at ang layunin ng Free Basics ay magbigay ng access sa higit pang tao. Mabuti ito para sa pagpili at halaga ng consumer. Ang kawalan ng kinikilingan sa net at Free Basics ay maaari at dapat parehong umiral.

MALING PANINIWALA: Inilunsad ng Facebook ang Free Basics para tumulong sa paghikayat ng sarili nitong pag-unlad at mga oportunidad para kumita sa mga maunlad na bansa

KATOTOHANAN: Walang mga ad sa karanasan sa Facebook sa Free Basics. Kung ang layunin ay kumita, nakatuon sana ang Facebook sa mga mapagkukunan sa mga market kung saan matagumpay na ang online na pag-a-advertise.

MALING PANINIWALA: Ang Free Basics ay isang banta sa lokal na inobasyon

KATOTOHANAN: Walang mas malaking banta sa lokal na inobasyon kaysa sa panatilihing offline ang mga tao. Dinadagdagan ng Free Basics ang posibleng makuhang audience para sa mga serbisyo at tumutulong na dalhin ang mga tao online nang mas mabilis, gamit ang buong internet. Ang Facebook ay nagbibigay ng malawak na package ng mga tool para sa mga organisasyon para tumulong sa paglulunsad ng kanilang serbisyo – sa loob at labas ng Free Basics, at isinasagawa ang mga event sa buong daigdig para kumonekta at tinutulungan ang mga developer na ilunsad ang kanilang mga online na serbisyo.

Higit pang mga post

Facebook © 2018 Powered by WordPress.com VIP