Kalagayan ng Kakayahang Kumonekta 2015: Isang Ulat sa Pandaigdigang Access sa Internet

Kalagayan ng Kakayahang Kumonekta 2015: Ang Isang Ulat sa Pandaigdigang Access sa Internet, na pangalawang pag-aaral ng Facebook taun-taon, ay tiningnan mabuti ang kasalukuyang kalagayan ng mundo sa kakayahang kumonekta sa internet, paano ito nagbago simula noong 2014, at kung paano namin magagamit ang data na natukoy na gumagawa ng mga bagong impormasyon.

Sa pagtatapos ng 2015, ipinakita ng mga pagtantiya na 3.2 bilyong tao ang nakapag-online. Ang pagtaas na ito (pagtaas mula sa 3 bilyon noong 2014) ay bahagyang inuugnay sa higit na abot-kayang data at tumataas na kita sa daigdig noong 2014. Sa nakalipas na mahigit 10 taon, nadagdagan ang kakayahang kumonekta nang humigit-kumulang na 200 hanggang 300 milyong tao bawat taon.

Habang ito ay magandang balita pagdating sa pagdami, ito rin ay nangangahulugan na sa buong daigdig, 4.1 bilyong tao ang hindi pa rin gumagamit ng internet noong 2015.

Kasama sa apat na pangunahing balakid sa access sa internet ang:

  • Pagiging available: Lapit ng kinakailangang imprastraktura na kailangan para sa access.
  • Pagiging abot-kaya: Ang halaga ng access kaugnay sa kita.
  • Kaugnayan: Ang isang dahilan para sa access, tulad ng nilalaman na nasa pangunahing wika.
  • Pagiging handa: Ang kapasidad sa access, kasama ang mga kakayahan, kamalayan at pagtanggap sa kultura.

Upang maayos ang mga balakid sa kakayahang kumonekta, ang mga korporasyon, pamahalaan, mga NGO at mga non-profit ay kailangang sama-samang magsumikap para patuloy na mangalap ng higit pang wastong datos sa kalagayan ng mundo sa kakayahang kumonekta, at bumuo ng mga pamantayan para sa pangonglekta, pag-uulat at pamamahagi ng datos na ito.

Bilang isang halimbawa, nakikipagtulungan ang Facebook sa Center for International Earth Science Information Network sa Columbia University para gumawa ng mga detalyadong mapa na nagpapakita ng distribusyon ng populasyon ng 20 bansa. Ginaw ang mga mapang ito gamit ang bagong mga pamamaraan sa pagkatuto ng makina at ipinapakita ang pinaka-wastong mga pagtantiya ng distribusyon ng populasyon at mga pag-aayos na mayroon hanggang sa kasalukuyan.

Larawan 1A: Umiiral na Distribusyon ng Populasyon (Gridded Population of the World Dataset (GPW) ng baybaying rehiyon sa Kenya.

Larawan 1A: Ang mga bagong pagtantiya ng Facebook sa distribusyon ng populasyon ay batay sa pagproseso ng mga larawan sa third party na satellite, ng parehong rehiyon na ipinapakita sa larawan 1A.

Ang datos na ito ay bibigyan kami ng mas mabuting pag-unawa sa kung paano nakakalat ang populasyon, para mabigyang prayoridad ng mga pamahalaan at iba pa ang mga pamumuhunan sa imprastraktura, mula sa transportasyon hanggang sa pangangalagang pangkalusugan at edukasyon. Matutulungan din nito ang mabilis na oras ng pagtugon sa panahon ng mga emerhensiya at iba pang mga sakuna at ipaalam ang aming pag-unawa sa ekolohikal na epekto ng pagdami.

Ang datos ng distribusyon ng populasyon ay tutulungan ding gabayan ang Connectivity Lab ng Facebook. Tutulungan nitong matukoy ang mga uri ng mga proyektong dapat bigyan ng prayoridad at susuportahan ang tina-target na mga pag-unlad. Sa huling bahagi ng taong ito, gagawing malawakang available ng Facebook ang detalyadong mga pagtantiya sa populasyon.

Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga ulat na tulad ng Kalagayan ng Pagiging Konektado, kasama ng mas malawak na pakikipatulungan sa industriya at higit pa, umaasa kaming malutas ang mga pangunahing balakid sa access, at sa lalong madaling panahon, masarhan ang pagkakahati ng mayroong access at wala.

Basahin ang kumpletong ulat ng Kalagayan ng Pagiging Konektado dito.

Basahin pa ang tungkol sa Pagmamapa ng Distribusyon ng Populasyon sa Tulong ng mga Datos dito at dito.

Higit pang mga post

Facebook © 2018 Powered by WordPress.com VIP