Kontakin

Kung may ginagawa kang proyekto na may kaugnayan sa kakayahang kumonekta o gusto lang sundan ang Internet.org, ipaalam sa amin.

Makipagtulungan sa amin

Ikaw ba ay isang developer o miyembro ng isang non-profit o organisasyon ng pamahalaan na interesado sa pakikipagtulungan sa Internet.org?

Ikaw ba ay isang mobile operator na interesado sa pakikipagtulungan sa Internet.org?

Sundan ang Proyekto

Manatiling -update tungkol sa Internet.org.

Facebook © 2018 Powered by WordPress.com VIP