Ang Aming Epekto

Sa pamamagitan ng aming mga pagsusumikap para sa kakayahang kumonekta, nagawa naming bigyan ng access sa internet ang mahigit sa 25 milyong tao na walang koneksyon at ipinakilala sila sa pambihirang halaga ng internet. Mas humusay sila sa paaralan, bumuo ng mga bagong negosyo at natutunan kung paano manatiling malusog. Narito ang ilang kuwento kung paano nagkaroon ng epekto ang Free Basics.

Kenner

Si Kenner at ang kanyang kaklase ay gumagamit ng Free Basics para gumawa ng takdang-aralin.

Jesus

Ang access sa internet ay ginawang trabaho ang hilig ni Jesus sa pagguhit.

Marissa

Gumagamit si Marissa ng Free Basics para simulan ang kanyang boutique.

Riza

Ginamit ni Riza ang Free Basics para isulat ang kanyang thesis sa computer science.

Elisha

Gumagamit si Elisha ng Free Basics para maging isang mas mabuting tatay.

My Rights (Mga Karapatan Ko)

Ang My Rights ay isang serbisyo na tumutulong sa mga babae sa India na maintindihan kung ano ang kabilang sa karahasan sa tahanan – at kung ano ang magagaw nila para panatilihing ligtas ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga anak.