Ang Aming Misyon

Ang internet ay mahalaga sa pagpaparami sa kaalaman natin at pagbabahagi nito sa isa’t isa. At para sa karamihan sa atin, malaking bahagi ito ng ating pang-araw-araw na mga buhay. Ngunit karamihan sa mundo ay walang access sa internet. Ang Internet.org ay isang inisiyatiba na pinangungunahan ng Facebook na may layuning magdala ng access sa internet at ng mga benepisyo ng kakayahang kumonekta sa bahagi ng mundo na wala nito.

Isipin mo ang kaibahang magagawa ng isang wastong ulat ng lagay ng panahon para sa isang magsasakang nagtatanim, o ang kapangyarihan ng isang encyclopedia para sa isang batang walang libro. Ngayon, isipin mo kung ano ang maiaambag nila kung maririnig ng mundo ang kanilang mga boses. Mas madalas tayong kumonekta, mas marami tayong maaabot.