Mga Developer sa Free Basics

Kung ikaw ay isang developer para sa epekto sa lipunan, negosyante o negosyo na nilalayong maabot ang mga audience na hindi pa konektado sa internet, iakma ang iyong mobile app o website para sa Fee Basics at paramihin ang iyong audience, sa posibilidad na maabot ang mahigit sa 1 bilyong user na bago sa internet sa buong Africa, Asya at Latin America.

Matutunan ang pinakamainam na mga kasanayan sa Free Basics Platform

Magsimula na sa iyong pagsusumite

FbStart

Ang FbStart ay isang programa mula sa Facebook na idinisenyo para tulungan ang mga nagsisimula pa lang na mga mobile startup na bumuo at paramihin ang kanilang mga app sa pamamagitan ng hanggang $80,000 libreng mga gamit at serbisyo. Ang mga developer na bumubuo para sa Free Basics Platform ay mayroong opsyong mag-apply sa FbStart social good track. Binibigyan sila nito ng karaniwang mga benepisyo ng FbStart, gayundin ng eksklusibong mga benepisyo para sa kabutihan ng lipunan, tulad ng Universal Core ng PraekeIt Foundation at pagkonsulta hinggil sa social media.

Mag-apply na