Express WiFi ng Facebook

Express WiFi ng Facebook

Sa Express WiFi, nakikipagtulungan kami sa mga carrier, mga internet service provider, at mga lokal na negosyante para tulungan kaming palawakin ang kakayahang kumonekta sa mga lugar sa mundo na hindi masyadong napaglilingkuran. Kasalukuyan kaming live sa India, at palalawakin ito sa iba’t ibang rehiyon sa lalong madaling panahon.

Pagbibigay ng kapangyarihan sa mga lokal na negosyante

Binibigyang-kapangyarihan ng Express WiFi ang mga lokal na negosyante para tumulong sa pagbibigay ng de-kalidad na access sa internet sa kanilang mga kalapit at gumagawa ng matatag na kita. Sa pakikipagtulungan sa mga lokal na internet service provider o mga mobile operator, nagagawa nilang gamitin ang software na ibinibigay ng Facebook para kumonekta sa kanilang mga komunidad.

Mas magandang internet para sa lahat

Kapag nakabili ang mga tao ng mabilis, abot-kaya at maaasahang internet, nagagawa nilang masiyasat ang hanay ng impormasyon na mayroon ito kasama ang balita, edukasyon, kalusugan, mga pinost na trabaho, libangan at mga gamit sa komunikasyon tulad ng Facebook.