Free Basics ng Facebook

Ang Free Basics ng Facebook ay nagbibigay sa mga tao ng access sa mga kapaki-pakinabang na serbisyo sa kanilang mga mobile phone sa mga market kung saan hindi gaanong abot-kaya ang access sa internet. Ang mga website ay available nang walang mga singil sa data, at kasama ang nilalaman sa mga bagay na tulad ng balita, trabaho, kalusugan, edukasyon at lokal na impormasyon. Sa pagpapakilala sa mga tao sa mga benepisyo ng internet sa pamamagitan ng mga website na ito, umaasa kaming mas maraming tao ang magkakaroon ng access sa internet at matutulungang mapaganda ang kanilang mga buhay.

Tingnan kung saan available ang Free Basics

Mga Mobile Operator

Mahigit sa 85% ng populasyon ng mundo ay nakatira sa mga lugar na mayroong umiiral na cellular coverage, ngunit mahal ang mobile data at mahirap para sa mga taong mapatunayan kung kailan sila hindi nakaranas ng mga benepisyo ng internet. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga mobile operator, nararanasan ng mga tao ang kaalaman at inspirasyon na nagmumula sa access sa mga pangunahing website, nang libre.

Kung isa kang mobile operator, makipagtulungan sa aming ikonekta ang hindi pa konektado.

Alamin pa 

fbs-made-more-efficient-SHOT_01_06361

Platform

Sa pakikipagtulungan sa daan-daang mga developer, non-profit, at mga pamahalaan, ang Free Basics ay nagbibigay ng access sa mga pangunahing website para sa mga lokal na audience. Kung ikaw ay isang developer, non-profit, o pamahalaan na nilalayong maabot ang mga hindi konektadong populasyon sa pamamagitan ng iyong impormasyon at mga serbisyo, sumali sa Free Basics Platform.

Alamin pa