Programa ng Pakikipagtulungan ng Mobile Operator

Programa ng Pakikipagtulungan ng Mobile Operator

Ang Internet.org ay nagbibigay sa Mga Mobile Operator ng isang napapanatiling programa na tumutugon sa bawat hakbang ng pagtahak ng bagong subscriber. Nagsisimula ang programa sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga tao tungkol sa mga benepisyo at halaga ng internet. Kapag naintindihan na ng mga tao ang internet at kasali na rito, tinutulungan namin ang aming mga partner na mapanatili ang mga bagong user na ito—mahigit sa 50% ng mga taong gumagamit ng Internet.org ay nagbabayad ng data at ina-access ang mas malawak na internet sa loob ng 30 araw.

Bumuo rin kami ng isang matibay na imprastraktura na padadaliin sa sinumang operator na makumpleto ang mga pagsasama at teknikal na gawain na kinakailangan para mailunsad ang Free Basics Services sa kanilang network. Hindi eksklusibo ang Internet.org. Inaanyayahan naming lumahok ang lahat ng operator sa buong mundo.

Simula lamang ito ng paggawa ng isang napapanatiling sistema para sa industriya ng mobile operator. Kung interesado kang makipagtulungan sa amin, o malaman pa ang tungkol dito, kontakin kami rito.

Makipagtulungan Sa Amin

Ikaw ba ay isang mobile operator na interesadong malaman pa ang tungkol sa Internet.org? Umaasa kaming may marinig mula sa iyo!

Kontakin Kami