Mga Non-Profit sa Free Basics

Abutin ang mahigit sa 1 bilyong mga user na bago sa internet sa buong Africa, Asya at Latin America kasama ng iyong impormasyon at mga serbisyo sa pamamagitan ng pagsali sa Free Basics Platform.

Praekelt Foundation Incubator para sa Free Basics

Kung kailangan mo ng teknikal na tulong para gumawa ng isang website na nababagay sa Free Basics, mag-apply sa Praekelt Foundation Incubator for Free Basics.

Ang Praekelt Foundation Incubator, isang proyekto ng pagtutulungan ng Facebook at ng Praekelt Foundation, ay nagbibigay ng 100 organisasyon para sa panlipunang pagbabago ng $200,000 sa mga serbisyo at suporta, kasama ang mga teknikal na gamit, pagbuo ng nilalaman at suporta sa pamamahala, pagkonsulta para sa pabuo ng kapasidad at pagsasanay para sa pamumuno. Tutulungan ka ng Incubator na iakma ang iyong nilalaman at idaragdag ito sa Free Basics.

Mag-apply na

FbStart

Kung mayroon ka nang website o mobile app at naghahanap ng oportunidad na umulad, mag-apply sa FbStart.

Ang FbStart ay isang programa mula sa Facebook na idinisenyo para tulungan ang mga nagsisimula pa lang na mga mobile startup na buuin at paramihin ang kanilang mga app. Ang FbStart ay nagbibigay nang hanggang $80,000 sa mga gamit at serbisyo. Bilang karagdagan sa mga benepisyong ito, ang mga developer ay karapat-dapat na tumanggap ng pagkonsulta para sa pamamahala, eksklusibong access sa mga kurso ng developer sa Coursera, access sa sistema sa pamamahala ng nilalaman ng Universal Core, at pagkonsulta hinggil sa social media bilang bahagi ng Social Good package ng FbStart.

Mag-apply na

Kontakin Kami

Para malaman pa ang tungkol sa kung paano idaragdag ang iyong website sa Free Basics Platform, makipag-ugnayan sa aming team.

Kontakin kami